Her finder du en daglig opdateret oversigt over de mest populære a-kasser i Danmark

Den 1. september 2002 vedtog Folketinget en lov om tværfaglige a-kasser, som betød, at alle frit kunne vælge a-kasse. Det udvidede med ét slag mulighederne for at vælge mellem de forskellige a-kasser

I Danmark er der ca. 30 a-kasser, som du kan vælge imellem, ens for alle a-kasser er det at du er forsikret mod at stå uden penge, hvis du skulle være så uheldig at blive arbejdsløs. Du betaler hver måned et kontingent, der afhænger afhvilken arbejdsløshedskasse du er forsikret i. Så a-kasser er forsikringsselskaber der forsikrer dig mod at stå uden penge hvis du bliver arbejdsløs.

Hvad tilbyder a-kasserne ? Ens for alle a-kasser er dagpengesatsen på 801 kr. pr. dag. Det beløb er ens for alle a-kasser uanset hvor meget du betaler i a kasse kontingent.  Det er muligt i nogle a-kasser at tegne en udvidet lønforsikring, der sikrer dig et højere beløb pr. dag.

For at få udbetalt dagpenge er der dog en række regler der skal overholdes, man skal have været medlem af en a-kasse i et år for at få udbetalt dagpenge. Så meld dig ind allerede idag og vær sikret hvis uheldet skulle være ude. Læs mere om dagpengeregler, herunder supplerende dagpenge.

Tværfaglige A-kasser. Nogle a-kasser henvender sig kun til afgrænsede fagområder, der er dog 12 a-kasser der er tværfaglige og åbne for alle lønmodtagere uanset om man er faglært, ufaglært eller erhverv.

De tværfaglige a-kasser varetager ikke nogle bestemte personers interesser, så alle a-kasse medlemmer har de samme vilkår, uanset hvem man er. Du er altid velkommen i de tværfaglige a-kasser. Flere af de tværfaglige a-kasser tilbyder også gratis eller nedsat a-kasse for studerende. De tværfaglige a-kasser varetager som regel altid dine interesser.

A-kasser står for udbetaling af dagpenge, dagpenge under barsel, sygedagpenge, feriedagpenge og efterløn. Fagforeninger hjælper med juridisk bistand hvis man skule have nogle uoverstemmelser med sin arbejdsgiver.

Her på A-kasse-portalen kan du se en liste over, de tværfaglige a-kasser i Danmark.

Læs mere om : ASE - DET FAGLIGE HUS - FRIE FUNKTIONÆRER - KRIFA - Lederne -  MIN A-KASSE - MA-kasse - A-kassen for højtuddannede