Barselsregler

Reglerne om barsel omfatter bade rettigheder og pligter, når kvinden er gravid og på barsel samt for faderen til barnet.

 

Rettigheder

Før fødslen har den gravide ret til fravær fra arbejdet, når der skønnes at være fire uger til fødslen, og det er vel at mærke lægens eller jordemoderens skøn.

Den vordende mor kan også gå fra tidligere end de fire uger, hvis lægen vurderer, at graviditeten har et sygeligt forløb, som kan medføre risiko for den gravides helbred eller for barnet, hvis moderen fortsætter med at arbejde.

Det gælder også, hvis arbejdsgiveren ikke kan tilbyde andet arbejde, som ikke udgør en risiko for moderen eller barnet.

Den gravide har ret til fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser, hvis de foregår i arbejdstiden.

 

Pligter

Den gravide har pligt til at med tre måneders varsel at give arbejdsgiveren besked om det formodede fødselstidspunkt, ligesom hun skal fortælle sin arbejdsgiver, om hun vil benytte retten til fravær før fødslen.

Senest otte uger efter fødslen skal den gravide give arbejdsgiveren besked om, hvor meget orlov hun vil holde og hvornår

Når kvinden har født har hun ret og pligt til fravær i de første to uger efter fødslen. Derefter har hun ret til orlov i 12 uger. Såfremt kvinden opfylder betingelserne – som nævnt tidligere – har hun ret til dagpenge i samtlige 14 uger.

 

Fædres rettigheder

Som loven er indrettet i dag giver den ikke vordende fædre ret til fravær, dagpenge eller supplement før fødslen.

Til gengæld har han ret til to sammenhængende ugers fravær efter fødslen, og ønsker han at bruge denne ret, har han pligt til at oplyse arbejdsgiveren om det. Ligesom han også har pligt til senest otte uger efter fødslen at oplyse arbejdsgiveren om, hvor meget af den fælles barselsorlov på de første 14 uger efter fødslen, han ønsker at afholde og hvornår.

Begge forældre har i øvrigt hver især ret til fravær- og forældreorlov i op til 46 uger efter fødslen. De kan vælge at holde denne orlov sammen eller i forlængelse af hinanden.

Såfremt de er i arbejde, kan moderen eller faderen vælge at udskyde 8-13 uger af orloven til senere, men den skal være afholdt, inden barnet fylder ni år. Den udskydede orlov skal afholdes sammenhængende og varsles inden otte uger efter fødslen.

Der kan i øvrigt være forskellige rettigheder omkring barsel tilknyttet de forskellige overenskomster, så derfor er det klogt at kontakte sin fagforening for at høre nærmere.

 

Information om: Efterlønsbidrag – Dagpengeregler – Sygedagpenge og Billige fagforeninger