Frigørelsesattest

Frigørelsesattest i deltidsjob med opsigelsesvarsel

Er man ansat i et job på mindre end fuld tid og modtager supplerende dagpenge fra sin a-kasse skal man, hvis man i sin jobkontrakt har et opsigelsesvarsel på for eksempel en måned, have en frigørelsesattest.

Supplerende dagpenge er et supplement til lønnen, som man som fuldtidsforsikret i en a-kasse kan få, hvis man ufrivilligt bliver sat ned i timetal, eller hvis man som arbejdsløs tager et job på mindre end fuld tid. Med frigørelsesattesten i hånden kan man forlade sit deltidsjob med det samme og den sikrer dermed, at man ikke er nødt til at takke vej hvis man får tilbudt et job med et højere timetal.

Frigørelsesattesten udstedes af arbejdsgiveren og giver ret til at forlade deltidsjobbet med dags varsel såfremt man får tilbudt et job på fuld tid eller med flere timer hos en anden arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skriver altså under på at se bort fra opsigelsesvarslet i dette tilfælde.

 

Job uden opsigelsesvarsel

Har man en kontrakt, hvoraf det fremgår, at man ikke har noget opsigelsesvarsel, og man ikke er omfattet af funktionærloven eller anden lov, som indeholder betingelser omkring arbejdstagerens opsigelsesvarsel, skal man i stedet have en såkaldt arbejdsgivererklæring.

 

Frigørelsesattesten er dit eget ansvar

Man er selv ansvarlig for at bede arbejdsgiveren om at udfylde en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten er en stadardblanket, som man får udleveret af sin a-kasse og giver videre til sin arbejdsgiver.

Den udfyldte attest skal man selv sørge for at sende ind til a-kassen inden den fastsatte frist.  Afleverer man ikke frigørelsesattesten til a-kassen i rette tid vil det få betydning for udbetalingen af supplerende dagpenge.

Hvis arbejdsgiveren nægter at lave frigørelsesattesten kan man i nogle tilfælde afslå at tage jobbet eller opsiget det uden at få karantæne hos a-kassen. Man bør dog altid rådføre sig med sin a-kasse inden man afslår eller opsiger et job.

 

Læs også om: Danmarks billigste a-kasser – CA A-kasse – Frie funktionærer og Det faglige hus.