Skifte A-Kasse

Det kan ofte være en god ide at skifte a-kasse, der er som regel en del penge at spare. Der hvor man kan spare flest penge, er hvis du er medlem af en faglig a-kasse, og skifter til en tværfaglig a-kasse.

Hvis du skifter arbejde uden for din nuværende a-kasses faglige område, skal du skifte til en anden a-kasse.

Du kan vælge at skifte over til en a-kasse der repræsenterer din nye arbejdes fagområde, eller du kan skifte til en tværfaglig a-kasse der er åben for alle, og samtidig spare nogle penge.

 

Hvis du starter som selvstændigskal du overflyttes til en a-kasse der optager selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis du er arbejdsløs, kan du også skifte a-kasse, det er som regel kun til de tværfaglige a-kasser.

Hvis du vil skifte a-kasse, skal du søge om overflyttelse ved den a-kasse du ønsker at skifte til – her på siden kan du finde en liste over de tværfaglige a-kasser, hvor du kan meldes ind. A-Kasse oversigt

 

Du kan skifte a-kasse næsten med en dags varsel – du kan skifte fra den dag den nye a-kasse modtager din ansøgning om medlemskab. Hvis du er arbejdsløs er dog ca. en måneds varsel på at skifte a kasse.

 

Når du skifter fra en a-kasse til en anden følger din optjente anciennitet med, d.v.s at rettigheder og medlemsperioder følger med.

Hvis du vil skifte a-kasse har vi lavet en liste over de billigste og bedste a-kasser, som du skal tage med i dine overvejelser før du skifter a-kasse: