Sygedagpenge

Sygedagpenge er en ydelse, som du kan optjene retten til at få, hvis du er aktiv på arbejdsmarkedet. Det er dog også muligt at få sygedagpenge, hvis man er ledig, men der gælder særlige regler for ledige og ansatte i fleksjob.

Man kan få sygedagpenge, hvis man har været ude for en ulykke eller er syg, men det kræver, at man bor i Danmark og betaler skat af sin indtægt.

 

Sygedagpenge udbetales altid bagud.

I 2012 kan man højst modtage 3.940 kr. om ugen og højst 106,49 i timen. Ydelsen bliver reguleret hvert år.

Det er enten arbejdsgiveren eller kommunen, der udbetaler sygedagpenge.

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge i 21 dage fra sygdommens første fraværsdag.

Den ansatte skal altid melde sig syg hos sin arbejdsgiver så hurtigt som muligt. Sygemeldingen skal ske telefonisk – med mindre andet er aftalt – og senest to timer efter arbejdstids begyndelse. Hvis sygemeldingen kommer for sent, har man ikke ret til sygedagpenge, før sygemeldingen sker.

 

Er der tale om langvarigt sygefravær, skal arbejdsgiveren senest efter fire ugers sygdom indkalde til en samtale for at afklare, hvordan den ansatte bevarer kontakten til arbejdspladsen.

Måske kan man starte langsomt op eller arbejde på nedsat tid i en periode, mens man stadig går helt eller delvist på sygedagpenge.

Ved en sådan samtale kan parterne udfylde en såkaldt mulighedserklæring. Der er tale om en ny lægeerklæring, som skal udfyldes i fællesskab og har til formål at afdække, hvilke opgaver, den ansatte kan løse på trods af sygdom. Erklæringen skal bringes med til egen læge, som så giver sin lægefaglige vurdering og derefter afleveres mulighedserklæringen til arbejdsgiveren.

Der findes ingen regler for, hvor længe en ansat skal have været på sygedagpenge, før en arbejdsgiver kan kræve en sådan mulighedserklæring.

 

Er man til gengæld ledig, når man bliver syg, udbetaler kommunen sygedagpenge, hvis man opfylder en række betingelser. Det drejer sig  bl.a. om et tilknytningskrav til arbejdsmarkedet de seneste 13 uger før sygefraværet begyndte, og arbejdet skal have haft en varighed på mindst 120 timer.

For at være berettiget til sygedagpenge skal man også være medlem af en a-kasse – eller hvis man er selvstændig – skal man have tegnet en sygedagpengeforsikring.

Det er også muligt at få sygedagpenge, hvis den sygemeldte har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned eller er elev i lønnet praktik.

Mellem hver fjerde uge og tredje måned skal kommunen følge op på sygemeldingen. Den sygemeldte har pligt til at samarbejde omkring opfølgningen. Som hovedregel kan den sygemeldte højst modtage sygedagpenge ét år, men ydelsen kan undtagelsesvis forlænges i yderligere et år.

 

Læs mere om: Dagpenge – Dagpengeregler – supplerende dagpenge – frigørelsesattest – Efterlønsbidrag og Førtidspension