Supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge er et supplement til lønnen, som man som fuldtidsforsikret i en a-kasse kan få, hvis man ufrivilligt bliver sat ned i timetal, eller hvis man som arbejdsløs tager et job på mindre end fuld tid.

 

KORT OM BETINGELSER FOR AT MODTAGE SUPPLERENDE DAGPENGE

For at modtage supplerende dagpenge skal man altså først og fremmest være medlem af en a-kasse og fuldtidsforsikret. Den delvise arbejdsløshed må ikke være selvforskyldt og man skal som modtager af supplerende dagpenge være registreret som ledig hos jobcentret, være aktivt jobsøgende og opfylde rådighedskravet. Som fultidsforsikret har man pligt til at søge fuldtidsjob. I praksis skal man altså fortsætte med at søge fuldtidsjob på samme vilkår som ledige mens man modtager supplerende dagpenge.

Oversigt over de Billigste a-kasser i Danmark.

Desuden skal man opfylde beskæftigelseskravet, som handler om, at man har arbejdet et antal timer, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse, i mindst 52 uger i de sidste tre år.

Det er også et krav fra a-kassen, at man får en såkaldt frigørelsesattest fra arbejdsgiveren. Denne attest giver ret til at forlade deltidsjobbet med dags varsel såfremt man får tilbudt et job med flere timer hos en anden arbejdsgiver.

A-kassen skal godkende omstændighederne omkring din ansættelse før du er berettiget til at modtage supplerende dagpenge.

 

SUPPLERENDE DAGPENGE – HVOR MEGET OG HVOR LÆNGE?

Supplerende dagpenge udbetales for differencen mellem det ugentlige timetal og 37 timer. Det er dog et krav, at timetallet pr. uge er mindre end 29,6. Har man for eksempel arbejdet 34 timer i en uge kan man ikke få supplerende dagpenge for de sidste 3 timer op til 37.

Supplerende dagpenge skal ses som en nødløsning hvis man ikke kan få et fuldtidsjob. Derfor kan man kun modtage supplerende dagpenge i en begrænset periode – i alt højst 30 uger (behøver ikke være sammenhængende) i en periode på 104 uger.

Bemærk at man IKKE kan få supplerende dagpenge hvis man modtager kontanthjælp.