Dagpengeregler

Når man er arbejdsledig og skal have udbetalt dagpenge, er der en række regler og forpligtelser der skal overholdes.

Som lønmodtager kan du normant få dagpenge fra den første ledighedsdag, der er dog forskellige forhold der kan gøre at du først får dagpenge på et senere tidspunkt. Hvis du er blevet fyret af din arbejdsgiver kan du få dagpenge fra den første ledighedsdag, men hvis du selv har opsagt din stilling får du en karantæne på 3 uger, således har du ingen indtægt i de 3 første uger du er arbejdsledig.

Arbejdsgiver skal betale de 3 første ledighedsdage. De 3 første ledighedsdage skal betales af din tidligere arbejdsgiver ( Også kaldet G-dage ) Din tidligere arbejdsgiver skal betale et beløb, svarende til den dagpengesats du er berettiget til. Såfremt du har problemer med at få din tidligere arbejdsgiver til at udbetale satsen for de 3 første dage, skal du kontakte din A-kasse.

Hvor længe kan man få udbetalt dagpenge ? Du har ret til dagpenge i op til 104 uger ( 2 år ), når du bliver ledig. dagpengeudbetaling opgøres ugevis, og når du har fået udbetalt dagpenge for 1 uge, så er den uge brugt. De 104 uger skal bruge inden for 3 år. For at få udbetalt dagpenge igen skal du have været i arbejde svarende til 1924 timer.

 

Dagpengesatsen er i 2013 på 801 kr. om dagen for fuldtidsforsikrede og 534 kr. for deltidsforsikrede. Satsen er 628 kr. for nyuddannede.

Du kan få udbetalt dagpenge, når du har været medlem af en a-kasse i 1 år. ( Der er andre regler gældende for nyuddannede )

Hvis du ikke allerede er medlem af en a-kasse, så meld dig ind allerede idag, man ved jo aldrig hvornår man kan få brug for dagpenge. Er du ikke medlem af en a-kasse og bliver ledig er der kun mulighed for kontanthjælp, som er et betydelig mindre beløb en dagpenge.

Dagpengesatsen er ens for alle a-kasser.

 

Lønsikring: I mange a-kasser er der mulighed for at tegne en udvidet lønsikring, hvor man har mulighed for at få udbetalt op til 90 % af sin nuværende løn.

 

Ordningen er individuel, og tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

Supplerende dagpenge: Hvis du får et deltidsjob og er fuldtidsforsikret, har du mulighed for at få udbetalt supplerende dagpenge. Hvis du er ansat i et job med under 29,6 timer om ugen, kan du få suppleret op til 37 timer. Hvis du en uge arbejder over 29,6 timer, udbetales der ikke supplerende dagpenge. Man kan få supplerende dagpenge i 30 uger i en periode på 104 uger. Hvis man på ny ønsker supplerende dagpenge, skal man i en 12-måneders periode opnå 26 ugers arbejde med mere end 30 timer i hver uge. Det kræver dog at din arbejdsiver udfylder en frigørelsesattest.

 

Til rådighed for arbejdsmarkedet. For at få dagpenge skal du være tilmeldt som jobsøgende på Jobcentret. man skal altså være til rådighed for arbejdsmarkedet. D.v.s du skal være aktivt jobsøgende, Du har pligt til at søge alt rimeligt arbejde som du kan varetage. Er der ikke relevante jobs i dit lokalområde er du forpligtet til at søge i et bredere område.

 

Regler der skal overholdes for at få udbetalt dagpenge :

Du skal være tilmeldt jobcentret som ledig, og bekræfte en gang om ugen at du stadig er ledig.

Senest 3 uger efter du er blevet ledig skal du oprette et CV på jobnet, dette CV skal godkendes af din a kasse.

Du skal kunne påtage dig et fuldtidsjob med 1 dags varsel.

At overholde den jobsøgningsplan du har lavet i samarbejde med din a-kasse.

Du skal være jobsøgende.

Du skal opholde dig i landet.

Du skal deltage i de møder som jobcentret og din a-kasse indkalder dig til.

Du vil blive tilbudt forskellige tilbud for at forbedre dine muligheder for at komme tilbage i job, samt indkaldt til forskellige møder – hvor du er forpligtet til at deltage.

 

Såfremt man ikke deltager i møder, eller afviser et jobtilbud kan man miste retten til dagpenge.

Den sammenlæggende periode hvor man kan få dagpenge er 2 år, indenfor en periode på 3 år, altså 104 uger inden for 3 år.

Er du i tvivl hvilke dagpengeregler der gælder for dig, så kontakt din egen arbejdsløshedskasse for yderligere information.

Læs også mere om : Efterlønsbidragsygedagpenge og førtidspension

 

Læs mere om : ASE – CA A-kasse – DET FAGLIGE HUS – FRIE FUNKTIONÆRER – KRIFA – Lederne –  MIN A-KASSE