Forskel mellem a-kasse og fagforening

Hvad er forskellen på en a-kasse og en fagforening.

A-kasser og fagforeninger bliver ofte forvekslet, men det er 2 forskellige ting der ikke har ret meget til fælles, her kan du læse forskellen.

A-kasse: A-kassen er den økonomiske sikkerhed. Som medlem af en a-kasse betaler du et kontingent hver måned som er en forsikring på at få udbetalt dagpenge når du står uden arbejde. I a-kassen har du også mulighed for at få udbetalt supplerende dagpenge, hvis du får et arbejde hvor du f.eks kun har 25 timer om ugen.

Hos nogle a-kasser har du også mulighed for at tegne en udvidet lønsikring, der gør at du kan få udbetalt et højere beløb end dagpengesatsen.

 

A-kassen har ofte nogle givende kurser der hjælper deres medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet.

A-kasser står for udbetaling af dagpenge, dagpenge under barsel, sygedagpenge, feriedagpenge, og efterløn.

Fagforening: Fagforeningen er står for den juridiske sikkerhed. Det er fagforeningen der hjælper dig, hvis du har nogle uoverstemmelser med din arbejdsgiver.

 

Fagforeninger har som regel en række sagsbehandlere, jurister og advokater ansat til at hjælpe medlemmerne.

Juridisk bistand er gratis når man er medlem af en fagforening.

 

En fagforening hjælper bl.a. i forbindelse med:

  1. Ansættelse
  2. Barsel
  3. Sygdom
  4. Pension
  5. Opsigelse
  6. Evt. retsag mod arbejdsgiver.

 

En fagforening hjælper aktivt sine medlemmer hvis de har nogle uoverstemmelser med sin arbejdsgiver, eller man bare har brug råd og vejledning.

Fagforeninger er åbne for alle, det gælder både for ufaglærte og faglærte.

Fagforeninger har ofte en række medlemsfordele : rabatter på forsikringer, billig leje af sommerhuse, rabat på aviser, internet, telefoni m.m.

 

Læs mere om fagforeninger på Fagforening-portalen.dk

Det kan med stor fordel ofte være en god ide at være medlem af både en a-kasse og en fagforening.

 

Læs mere om : ASE – Det faglige hus – Frie funktionærer – KRIFA – Lederne og Min A-kasse